KLUBBENS HISTORIE

Af Kim Armand Nielsen

MC Chaufførerne nyder den status at være blandt de ældste eksisterende motorcykelklubber i Danmark! Selvom stiftelsen af foreningen MC-Chaufførerne der rækker tilbage til 1970 ikke hører blandt de tidligste regulære såkaldte Touring-klubber, så har klubben formået at holde skruen i vandet til d.d., hvor andre tidligere , såvel som senere, klubber har måttet lukke ned!

Motorcyklismen i Danmark, anskuet som motorcykel-klubber, hænger tæt sammen med fremkomster af de første japanske motorcykler som udfordrede de klassiske, primært engelske, mærker på ydelse, holdbarhed og pris. I midten af 60'erne begyndte der således at blive afholdt lokale weekend-arrangementer for det stigende antal motorcyklister som de japanske motorcyklers fremgang havde medført, og et af disse blev arnested for skabelsen af en landsdækkende forening der kunne varetage udbredelsen om hvor og hvornår disse træf blev afholdt. Hermed var MC Touring Club skabt og efterfølgende udviklede træf, touring-kørsel og lokal klub-aktivitet sig på tværs af landet. Og således også i Fredericia, hvor en lille sammentømret flok havde stambord på værtshuset Drop-Inn i Oldenborggade. Som antallet af motorcykel-bekendte steg blev rammerne i bagenden af Drop-Inn for trange og man fandt grundlag for at starte en navngiven klub i stil med dem man mødte rundt til træf - og MC-Chaufførernes stiftende generalforsamling blev afholdt. Med kontingentbetalende medlemmer; vedtægter og bestyrelse, gik jagten ind på egnede klublokaler og tidligt installerede man sig i en sidebygning til en tømrervirksomhed i Brovad. Klubben viste sig dog ikke at være drømme-lejere og vice versa omkring udlejeren, og efter et par år fik man nys om mulighed for lokale i den nedlagte Nørremarks-skole ved Egumvej og forflyttede virket dertil i 1973 efter aftale med kommunen.

Med lokalerne på (oprindeligt kaldt) Stenhøjvej udviklede klublivet og ikke mindst medlemstallet sig støt op igennem 70'erne og fra oprindeligt blot at have haft et af de to tidligere klasselokaler med tilhørende entre og toilet, som let var overbefolket på klubaftener, overtog klubben et lokale af gangen, således at man i '77 (med et medlemstal der var støt på vej til klubbens "all time high" på 129 i 1979) havde fået råderet over hele stueetagen, samt den oprindelige lejlighed over klublokalet, der af praktiske hensyn var erklæret uegnet til beboelse efter at sidste beboer havde ligget i én lang krig med den larmende underbo. Beboerne i den anden ende af 1. sal var der i modsætning sjældent nogen kontroverser med, og det har ligefrem været en og samme familie der har beboet den ende af Nørremarksskolen siden starten af 70'erne.

Igennem 70'erne var klubbens stamværtshus blevet Gaslight på hjørnet af Dalegade og Jyllandsgade og i 1977 afholdtes MC Chaufførernes nytårsaften ligefrem som en lukket fest på Gaslight! Dengang var byens natteliv præget af i praksis sølle to natbevillinger og som værtshusene lukkede kl.01 var der et træk af gæster der rykkede videre til diskotekerne - Bortset fra halvdelen af Gaslights gæster, der rykkede festen ud i klublokalerne. Dengang kunne man sætte sig i en taxa og bede om at blive kørt i 'klubben' - og komme frem uden nogen misforståelse om adressen! Tidligt i 80'erne solgte den karismatiske ejer af Gaslight, Claus, biksen hvorefter at der ikke vedblev det samme brug fra klubbens side. Medlemmerne var måske også blevet af en anden, og en anelse ældre type der ikke gik så meget på værtshus men holdt sig hele fredags og lørdags aftenerne i klublokalerne. Omkring '88 blev hjørnet med Gaslight saneret. Klubmedlemmerne sikrede sig dog Gaslights facadeskilt, som i en årrække beklædte baren i klublokalerne.

Klubben har i forbindelse med to jubilæer afholdt træf udenfor matriklen: I 1975 ved Vejle Landevej og i 1980 på Sønderskov Camping! Derudover har der igennem et stykke tid været tradition for en old-boys fest på hvert femte jubilæumsår.

Klubhuset, den tidligere Nørremarksskole.

Klubhuset, den tidligere Nørremarksskole.